Main Menu

What’s New?

Tên miền là gì?

24 June, 2018
VMWare

Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler

ItWEB – Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler Mời các bạn tham khảo: Cách kết nối ESX vào

VMWare

Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler

ItWEB – Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler. Phải đọc bài: Cấu hình Openfiler để làm SAN

VMWare

Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo

ItWEB – Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo Đề cấu hình các tính năng thiết yếu của Vsphere

VMWare

Vmware Vsphere: Storage trong ảo hóa vmware phần 1

ItWEB – Vmware Vsphere: Storage trong ảo hóa vmware phần 1 Ta sử dụng ảo hóa thì quan trọng nhất

VMWare

Vmware Vsphere :Network trong ảo hóa vmware phần 4 Distributed Switch

ItWEB – Vmware Vsphere :Network trong ảo hóa vmware phần 4 Distributed Switch Những cái đã nói ở các phần

VMWare

Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware phần 3

ItWEB – Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware phần 3 Properties Vswich 0 Chon Vswitch -> Edit Sẽ thấy 3

VMWare

Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware phần 2

ItWEB – VMware Vsphere –  Network trong ảo hóa vmware phần 2 Ôn lại Network trong ảo hóa vmware phần 1

VMWare

Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware

ItWEB – Vmware – Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware (Phần 1) Network Trước ảo hóa thì chúng ta build

VMWare

Vmware Vsphere: Ôn lại phân quyền trên Vcenter và các trường hợp xung đột khi phân quyền

ItWEB – Vmware Vsphere: Ôn lại phân quyền trên Vcenter và các trường hợp xung đột (conflict) khi phân quyền Các

VMWare

Vmware Vsphere: Tất cả các về đề về join Vcenter vào domain để chứng thực tập trung và phân quyền tập trung

ItWEB – Vmware Vsphere: Tất cả các vấn đề vềJoin Vcenter vào domain để chứng thực tập trung  và phân

Top