Main Menu

What’s New?

Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler

ItWEB – Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào NFS Openfiler Mời các bạn tham khảo: Cách kết nối ESX vào San ảo Openfiler Lab kết nối Vsphere với NFS Openfiler (vào Tab Share trong Openfiler để xem đường dẫn của

Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler

ItWEB – Vmware Vsphere: Cách kết nối ESX vào SAN ảo Openfiler. Phải đọc bài: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo trước khi đọc bài này. Ghi chú về Openfiler: Openfiler có service ISCSI Initiator => nó có thể câu

Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo

ItWEB – Vmware Vsphere: Cấu hình Openfiler để làm SAN ảo Đề cấu hình các tính năng thiết yếu của Vsphere như: Live migration, HA thì rất cần có SAN. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn dùng Openfiler để build

Vmware Vsphere: Storage trong ảo hóa vmware phần 1

ItWEB – Vmware Vsphere: Storage trong ảo hóa vmware phần 1 Ta sử dụng ảo hóa thì quan trọng nhất là máy ảo. Máy ảo trong các bài lab trước đều chứa trong  datastore nằm trong local disk của ESX.

Vmware Vsphere :Network trong ảo hóa vmware phần 4 Distributed Switch

ItWEB – Vmware Vsphere :Network trong ảo hóa vmware phần 4 Distributed Switch Những cái đã nói ở các phần trên gọi là Standard switch, không cần Vcenter, làm trên stand alone ESX cũng được. Nhưng  khi làm hệ thống

Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware phần 3

ItWEB – Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware phần 3 Properties Vswich 0 Chon Vswitch -> Edit Sẽ thấy 3 policy của Vswitch gồm: Security, Traffic Shaping, Nic teaming Chọn port group cũng thấy 3 policy Vậy 3 policy có

Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware phần 2

ItWEB – VMware Vsphere –  Network trong ảo hóa vmware phần 2 Ôn lại Network trong ảo hóa vmware phần 1 Cần nhiều Vswitch. 1 Vswitch cũng cần map với 2 PhyNIC có tác dụng: Failover card mạng (con này die

Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware

ItWEB – Vmware – Vmware Vsphere: Network trong ảo hóa vmware (Phần 1) Network Trước ảo hóa thì chúng ta build mạng ra sao sao ?? Ta có Server vật lý, mua card mạng (Physical NIC). Nếu không phực tạp thì

Vmware Vsphere: Ôn lại phân quyền trên Vcenter và các trường hợp xung đột khi phân quyền

ItWEB – Vmware Vsphere: Ôn lại phân quyền trên Vcenter và các trường hợp xung đột (conflict) khi phân quyền Các bài trước chúng ta  đã + Join domain Vcenter + Phân quyền user admin1 tạo máy ảo Để phân quyền

Vmware Vsphere: Tất cả các về đề về join Vcenter vào domain để chứng thực tập trung và phân quyền tập trung

ItWEB – Vmware Vsphere: Tất cả các vấn đề vềJoin Vcenter vào domain để chứng thực tập trung  và phân quyền tập trung Các bạn xem lại bài trước  (chứng thực tập trung ESX – Join ESX vào domain itWEB.local) Khi