Đường dẫn cấu hình các ứng dụng khi cài Vesta

Post Series: Vesta 1. Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel cho VPS 2. Đường dẫn cấu hình các ứng dụng khi cài Vesta Ngay sau khi cài đặt Vesta CP là bạn đã có thể sử dụng rồi. Tuy nhiên,