Thursday, May 13, 2021

Thủ Thuật

Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOS 7

Bài đăng Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOS 7 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Tổng quan về LEMP Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn…

Hướng dẫn cấu hình DHCP Server trên CentOS 7

Bài đăng Hướng dẫn cấu hình DHCP Server trên CentOS 7 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

1. Cài đặt và cấu hình DHCP Server. [root@hocmangmaytinh ~]# yum -y install dhcp…

Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên CenOS 7

Bài đăng Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên CenOS 7 xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Cấu hình Name của DNS Server trên CentOS 7 Tạo tệp zone để máy…

Cài đặt BIND trên CentOS 7 – Linux WebServer

Bài đăng Cài đặt BIND trên CentOS 7 – Linux WebServer xuất hiện đầu tiên trên Học mạng máy tính - Kiến thức Quản trị hệ thống.

Cài đặt BIND để cấu hình DNS Server phân giải tên miền hoặc địa…

- Advertisement -

Latest News

CÁCH CÀI ĐẶT LOCALHOST TRÊN MÁY TÍNH VỚI XAMPP

Hướng dẫn cài đặt Localhost Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu...
- Advertisement -