Main Menu

What’s New?

Cài đặt Plesk trong máy chủ CentOS

Plesk là gì? Plesk là một trong những trang web được sử dụng rộng rãi lưu trữ các bảng điều khiển trong kinh doanh lưu trữ web. Nó cung cấp các giải pháp quản lý máy chủ và trang web đơn giản với các cơ

Chỉnh sửa bản ghi DNS từ bảng điều khiển Plesk: Thêm bản ghi, bản ghi MX và bản ghi CNAME

Bạn có thể thay đổi bản ghi DNS của miền từ đầu. Bạn có thể thêm bản ghi A, bản ghi MX, bản ghi CNAME ect bằng cách làm theo các bước được đưa ra bên dưới. Đăng nhập vào Bảng điều