Vmware Vsphere :Network trong ảo hóa vmware phần 4 Distributed Switch

ItWEB – Vmware Vsphere :Network trong ảo hóa vmware phần 4 Distributed Switch Những cái đã nói ở các phần trên gọi là Standard switch, không cần Vcenter, làm trên stand alone ESX cũng được. Nhưng  khi làm hệ thống