Bảng điều khiển Hosting Plesk là gì?

Nó cho phép bạn thực hiện hầu hết các quy trình quản trị hệ thống phức tạp chỉ bằng vài cú nhấp chuột từ giao diện quản trị. Bạn thậm chí có thể thực hiện các tác vụ nâng cao